FAQ

Grywalizacja “Gdzie jest Mikołaj?” to bezpłatny, ogólnopolski projekt organizowany tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Mimo, że jak sama nazwa wskazuje – występuje tutaj element rywalizacji uczniów, to przede wszystkim jest to doskonała zabawa trwająca 10 dni. Grywalizacja nie wymaga od uczniów oraz nauczycieli żadnego dodatkowego przygotowania. Zadania dla uczniów są interdyscyplinarne i na tyle proste, że uczniowie z nimi sobie poradzą – w oparciu o swoją wiedzę lub informacje znalezione np. w internecie.

Grywalizacja “Gdzie jest Mikołaj?” realizowana jest w formie online, na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl

Aby wziąć udział w grywalizacji uczeń potrzebuje dostępu do komputera (ewentualnie tabletu) oraz telefonu komórkowego. Proszę jednak pamiętać, że im większy ekran, tym łatwiej będzie wykonać zadanie.

Uczestnictwo w grywalizacji jest całkowicie bezpłatne.

Żadne przygotowanie nauczyciela zgłaszającego oraz uczniów nie jest wymagane. Wszystko jest wcześniej przygotowywane przez zespół nauczycieli, organizujących grywalizację, a następnie  udostępniane uczniom i nauczycielom.

Obowiązkiem nauczyciela jest:

  1. Zebrać uczniów chętnych do grywalizacji
  2. Zapoznać uczniów z zasadami zabawy
  3. Zarejestrować szkołę oraz uczniów do grywalizacji

W trakcie gry nauczyciel dopinguje swoich uczniów oraz przypomina o zasadach Fair Play. Może też się zdarzyć, że nauczyciel-opiekun otrzyma od nas (organizatorów) hasło (lub inną informację), którą będzie musiał przekazać swoim uczniom. Dzięki niej uczniowie będą mogli rozwiązać zadanie dnia.

Żadne dodatkowe działania, ze strony nauczyciela nie są wymagane.

W trakcie grywalizacji może zdarzyć się sytuacja, kiedy uczniowie będą potrzebowali pomocy nauczyciela-opiekuna. Będzie to miało związek z zagadką z danego dnia. W tym przypadku organizatorzy poinformują nauczycieli-opiekunów na minimum 24 godziny przed opublikowaniem zagadki, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Równocześnie nauczyciele otrzymają wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego co i kiedy mają przekazać swoim uczniom. Aby móc sprawnie przekazać informację uczniom należy posiadać ich adresy e-mail lub utworzyć grupę kontaktową na jednym z komunikatorów. Takie działanie zapewni szybki przypływ informacji między nauczycielem a graczami. W trakcie grywalizacji przewidujemy jedno takie zadanie.

“Gdzie jest Mikołaj?” to interdyscyplinarna zabawa adresowana do uczniów szkół podstawowych. Nie ma z góry ustalonego przedmiotu, z którego będą zadania podczas grywalizacji. Zagadki udostępniane uczniom będą dotyczyły bardzo różnej tematyki np. matematyki, geografii, biologii, muzyki, plastyki itp. Zagadki z całą pewnością będą wymagały od ucznia: logicznego myślenia, wyszukiwania informacji z różnych źródeł, łączenia tych informacji w logiczną całość, wyciągania wniosków itp.

Nie ma wyznaczonego takiego zakresu materiału. Proszę pamiętać , że jest to świąteczna zabawa, a nie konkurs kuratoryjny. Nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania uczniów do tego konkursu.

Rejestracja do grywalizacji odbywa się wyłącznie poprzez specjalny formularz dostępny na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/rejestracja-uczniow-iii-edycja/ oraz udostępniony na stronie FB https://www.facebook.com/gdziejestmikolaj .

Kilka dni po rejestracji otrzymają Państwo od organizatorów e-maila z danymi potrzebnymi do zalogowania się do serwisu https://www.gdziejestmikolaj.pl/ . Dzięki tym danym (nazwa użytkownika i hasło) uczniowie będą mogli brać udział w grywalizacji, ponieważ zagadki będą widoczne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

Grywalizacja trwa 10 dni i trwa w tym roku od 11 do 20 grudnia 2022 roku.

Jeden nauczyciel może zgłosić od 1 do 15 uczniów z danej szkoły. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja kiedy nauczyciel pracuje w dwóch placówkach. W tym przypadku, może on zgłosić maksymalnie po 15 uczniów z każdej szkoły, rejestrując każdą placówkę oddzielnie.

Jeżeli w grywalizacji chce wziąć udział większa liczba osób, wówczas tych uczniów musi zgłosić inny nauczyciel.

Tak, pod warunkiem, że zostanie zarejestrowany do grywalizacji przez nauczyciela, ze szkoły do której jest przypisany.

Niestety nie. W tym przypadku nie mielibyśmy możliwości weryfikacji wieku zgłaszanego ucznia. Poza tym nagrody rzeczowe są przesyłane na adres szkolny – na imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Informacje na ten temat dostępne są na stronie https://www.gdziejestmikolaj.pl/zasady-gry/  w punkcie 9. Publikacja zagadki dnia.

Nie. Zagadka będzie widoczna wyłącznie dla osób, które będą zalogowane na stronie projektu. Dopiero następnego dnia zagadka zostanie upubliczniona i będzie widoczna dla wszystkich osób, które odwiedzą serwis internetowy.

Tak, pod warunkiem, że przynajmniej jeden uczeń, zgłoszony przez nauczyciela, zdobędzie minimalną liczbę punktów określoną w “Zasadach gry”. Jeżeli zostanie spełniony ten warunek na adres e-mail nauczyciela, po zakończonej grywalizacji, prześlemy gotowy do druku (w pliku PDF) certyfikat uczestnictwa ucznia/nauczyciela oraz szkoły w grywalizacji.

Grywalizacja “Gdzie jest Mikołaj?” przeprowadzana jest online. Oznacza to, że każdy uczestnik zabawy rozwiązuje zadania w domu SAMODZIELNIE, bez pomocy nauczyciela, rodziców, kolegów itp.

Tak. Za zajęcie czołowych miejsc w grywalizacji przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane na adres szkoły. Więcej informacji na temat nagród można znaleźć w “Zasadach gry”.

Grywalizacja “Gdzie jest Mikołaj?” jest zabawą interdyscyplinarną. Każdy nauczyciel może zarejestrować uczniów ze swojej szkoły. Nie ma znaczenia jakich przedmiotów on uczy.

Wszelkie reklamacje / uwagi  mogą być składane wyłącznie poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej grywalizacji (zakładka  “Kontakt”). W trakcie trwania grywalizacji na przesłane do nas e-maile odpowiadamy zazwyczaj maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Tak. Zostaną one udostępnione na stronie internetowej grywalizacji oraz stronie FB, ale dopiero po zamknięciu formularza odpowiedzi danej zagadki.

Tylko zarejestrowani uczestnicy grywalizacji, po zalogowaniu się, widzą na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl opublikowaną zagadkę dnia. Wszystkie pozostałe osoby , nie zarejestrowane do grywalizacji, zobaczą zadanie dopiero następnego dnia.

Formularz odpowiedzi stanowi integralna część zagadki i zawsze znajduje się na jej końcu (na ostatnim slajdzie).

Tak, można wysłać drugi raz odpowiedź na daną zagadkę, jeżeli zauważyłeś(łaś) , że odpowiedź przesłana zawierała błąd. Pod uwagę będzie brana w tym przypadku druga, poprawna odpowiedź.

Ranking grywalizacji będzie publikowany na stronie internetowej https://www.gdziejestmikolaj.pl i będzie widoczny wyłącznie dla osób zalogowanych.

Wszystkie loginy(nazwy użytkowników) oraz hasła uczniów do grywalizacji posiadają ich opiekunowie – nauczyciele. Jeżeli zagubiłaś(eś) dane do strony internetowej skontaktuj się jak najszybciej ze swoim nauczycielem.

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. View more
Akceptuję